Dr. Karim Salah
(7 reviews)

Dr. Karim Salah

(Years of Experience: 22)

General Dentist

SameDay Dental Implants

Umm Suqeim (Dubai)